Algemeen

Basisschool Het Zuiderpad

Het Zuiderpad is een nieuwe basisschool, ontstaan in schooljaar 2018-2019.

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar locatie Oudelaan, gelegen naast het Vormerse bos. De kinderen van groep 7 en 8  gaan naar locatie Huissteden, gelegen naast winkelcentrum “Zuiderpoort.”

Algemene informatie over de school vindt u op deze site of via de link naar www.scholenopdekaart.nl.

Actuele informatie ontvangt u via de Parro-app. Alle ouders/verzorgers die een leerling bij ons op school hebben krijgen hiervoor een inlogcode.