Algemeen

Basisschool ’t Zuiderpad

Het Zuiderpad is een nieuwe basisschool, ontstaan in schooljaar 2018-2019 uit een fusie van de Boskriek en ’t Palet. Beide schoolgebouwen worden momenteel nog gebruikt voor het Zuiderpad.

De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan naar locatie Oudelaan, gelegen naast het Vormerse bos. De kinderen 6 t/m 8 gaan naar locatie Huissteden, gelegen naast het winkelcentrum.

Algemene informatie over de school vindt u op deze site.

Actuele informatie ontvangt u via de Parro-app. Alle ouders/verzorgers die een leerling bij ons op school hebben krijgen hiervoor een inlogcode.