Algemeen

Basisschool Het Zuiderpad.

‘SAMEN LEREN IN EEN VEILIGE UITDAGENDE OMGEVING’

Onze missie, het hogere doel geeft kernachtig onze totale visie weer. Het Zuiderpad wil een school zijn waar ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en talenten zich kan ontwikkelen in samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaar, waarbij zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid, zorg en veiligheid en samen belangrijke kernwaarden zijn.

De kinderen van leerjaar 1 t/m 5 gaan naar locatie Oudelaan, gelegen naast het Vormerse bos. De kinderen van leerjaar 6 t/m 8 gaan naar locatie Huissteden, gelegen naast winkelcentrum “Zuiderpoort.” Ons streven is om in de nabije toekomst met alle kinderen op één locatie te zitten. Samen met het bestuur, MR en gemeente buigen wij ons over de mogelijkheden hiervan.

Algemene informatie over de school vindt u op deze site of via de link naar www.scholenopdekaart.nl.

Op de site van www.scholenopdekaart.nl vindt u het meeste actuele schoolplan, schooljaarplan, veiligheidsplan en schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast staan hier ook de laatste opbrengsten en uitstroomgegevens van onze leerlingen op. Wilt u hier meer over weten, bent u van harte welkom om contact op te nemen met iemand van het managementteam.

Actuele informatie over de school, de groep of over uw kind, ontvangt u via de Parro-app. Alle ouders/verzorgers die een leerling bij ons op school hebben krijgen hiervoor een inlogcode.