Aansprakelijkheid en verzekering

Wettelijke aansprakelijkheid

De school heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering hiermee wordt de aansprakelijkheid van bestuur, leerkrachten en hulp¬krachten geregeld:
Door de school wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de school afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is als dan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouders, medewerkers en of bezoekers. Ouders/verzorgers blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) wordt aangericht.
Dit geldt voor zowel de activiteiten van de school als van de brede school.