Als er een ongelukje gebeurt

Ongelukjes

De school moet een veilige plaats zijn voor de leerlingen. Wij doen daarom ons best om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zorgen ervoor dat het schoolgebouw en zijn directe omgeving veilig zijn voor de gebruikers, zij gaan daarbij ook uit van het gedrag van de kinderen.
Wij attenderen de leerlingen op veilig gedrag met behulp van de schoolregels, verkeersregels, hygiëneregels en de afspraken in de klassen.
Toch kan het wel eens voorkomen dat er een ongelukje gebeurt, tijdens de gym, het buitenspelen of in de klas.
Op onze school hebben alle leerkrachten BHV en LEH.