Als het brandalarm afgaat

Brandalarm

Bij brand en explosiegevaar binnen in de school zal er ontruimd worden op de aangegeven wijze (de leerkrachten zijn hiervan op de hoogte).
Als de groepen compleet zijn gaan de leerkrachten met de kinderen naar de opvangplaats.
Het ontruimen in een noodsituatie moet vlot en ordelijk gebeuren, daarom oefenen wij dit jaarlijks. 1x door een aangekondigde ontruiming en 1x door een onaangekondigde ontruiming met een in scene gezet voorval.