Beleidsvoornemens – schooljaarplan 23-24

Elk jaar wordt er een schooljaarplan opgesteld met daarin de beleidsvoornemens voor het schooljaar. Hieronder vindt u het meest actuele schooljaarplan.

Verder beschikken we over een meerjaren-investeringsbegroting, een jaarlijkse begroting en een jaarrekening. Deze worden jaarlijks besproken met de MR.