Beleidsvoornemens

Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld met daarin de beleidsvoornemens voor het schooljaar.

Dit jaarplan kunt u hier terugvinden.

Verder beschikken we over een meerjaren-investeringsbegroting, een jaarlijkse begroting en een jaarrekening.