Contactgegevens en schoolgids

School

Samenwerkingsschool Het Zuiderpad

Hoofdocatie
Oudelaan 21-02,   6605 SG Wijchen
024 – 6452829
www.zuiderpad.nl
zuiderpad@kansenkleur.nl
NL44 ABNA 045 789 522 t.n.v. Samenwerkingsschool Het Zuiderpad

Nevenvestiging
Huissteden 1401,         6605 HK Wijchen

Management

zuiderpad-mt@kansenkleur.nl

Directeur           Simone Lemmers
zuiderpad.directie@kansenkleur.nl

Adjunct-directeur       Pim Nova
pim.nova@kansenkleur.nl

Leerlingenzorg / Intern begeleider
Wendy Heijmans
zuiderpad-IB@kansenkleur.nl

Interne contactpersoon (Voor kinderen, ouders en team)
Anja Duffhues en Marianne Westerveld
zuiderpad.IC@kansenkleur.nl

Administratie
Lotte Reijnders
zuiderpad.administratie@kansenkleur.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: 
Secretaris: Hilde Kling en Helma Duighuisen
zuiderpad.mr@kansenkleur.nl

Oudervereniging
Voorzitter                     Petra van Essen
Penningmeester       Vincent Thijssen
Secretaris                     vac.
zuiderpad.or@kansenkleur.nl
NL04 RABO 0144665395 t.n.v. Oudervereniging Het Zuiderpad

Bevoegd gezag
Samenwerkingsstichting Kans en Kleur
Stationsplein 1   6602 BN    Wijchen

024-6487890
www.kansenkleur.nl

Voorzitter CvB
Reint Bos

reint.bos@kansenkleur.nl

Vertrouwens- en klachtenpersoon
dhr. Wilm Janssen
06 17421434
wilmjanssen@outlook.com

mevr Trudie Palmen
06 29233401

Vertrouwensinspecteurs
0900-1113111

Externe geschillencommissie
Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324    2508 EH Den Haag.
Op de site www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl vindt u de klachtenprocedure.

Buitenschoolse opvang
De Eerste Stap
Laantje 11    6602 AA     Wijchen
www.deeerstestap.nl
info@deeerstestap.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Sociaal wijkteam Wijchen
Campuslaan 6      6602 HX       Wijchen
024-6425759
info@sociaalwijkteamwijchen.nl

Schoolgezondheidsteam
Jeugdarts                               Bart van Gelder 
Jeugdverpleegkundige   Monique van Gemert 06 – 15440247
Schoollogopediste            Josefine van Heijst  06-46 82 41 89

Wilt u contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg? Bel of mail dan gerust. We willen samen het beste voor uw kind. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Inspectie basisonderwijs
Postbus 2730    3500 GS               Utrecht
088-6696060