De plusgroep van Het Zuiderpad

Naast de bovenschoolse plusklas biedt het Zuiderpad ook faciliteiten voor leerlingen die meer aanbod en uitdaging nodig hebben. Deze leerlingen gaan vlot door de leerstof van de jaargroep heen, hebben weinig uitleg, herhaling en oefening nodig. De onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn anders dan die van hun klasgenoten. Zij werken in de klas vaak zelfstandig en komen in de klas weinig frustratie tegen. Voor hen is het belangrijk dat ze:

  • Aanvullend onderwijsaanbod krijgen
  • Gestimuleerd worden in hun leerontwikkeling
  • Geprikkeld worden, zodat de motivatie stijgt
  • Leren om te leren, voelen en denken

Om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen is er vanaf groep 5 een plusgroep voor het Zuiderpad.
De kinderen van groep 5 en 6 gaan op woensdagochtend van 8:30- 12:00 uur naar de plusklas waar gewerkt wordt aan executieve functies, projecten en spelletjes die de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen. Voor de groepen 7 en 8 is dit op vrijdagochtend.

Ook in de groepen 1 t/m 4 is er aandacht voor leerlingen de meer aanbod en uitdaging nodig hebben. Voor deze groepen is er geen plusklas, maar komt de plusleerkracht in de klas om te werken met de kinderen aan bovengenoemde punten en de leerkrachten te ondersteunen.