Differentiatie

Binnen onze school wordt op drie niveaus gedifferentieerd:

Differentiatie op instructiebehoefte
Niet ieder kind heeft evenveel behoefte aan instructie. Er zijn leerlingen die de stof die wordt aangeboden prima kunnen verwerken na een eerste instructie. Daarnaast is er een groep kinderen die met behulp van verdere instructie goed aan het werk kan en er is een groep kinderen die verlengde instructie nodig heeft. Dit wordt uitgevoerd door middel van het EDI model: Effectieve directe Instructiemodel. In een groepsplan wordt vastgelegd welke onderwijsbehoefte het kind nodig heeft.

Differentiatie op stofaanbod
Een grote groep kinderen kan de basisstof die we aanbieden prima aan. Er zijn leerlingen die moeite hebben om de minimumdoelen die we bij die basisstof aanbieden, te halen. Mocht dat bij een kind uiteindelijk niet lukken, dan bekijken we of we middels een onderzoek voor hem of haar de doelen moeten bijstellen.

Verder is er een groep kinderen die zodanig ver in hun ontwikkeling is dat de basisstof niet voldoende is om hen uit te dagen. Deze kinderen zullen verrijkingsstof aangeboden krijgen.

Tempodifferentiatie
Niet ieder kind verwerkt de stof binnen hetzelfde tempo. Door middel van aanpassingen in het aanbod en tijd komen we daaraan tegemoet. Naast de basisstof die de kinderen krijgen aangeboden is er ook tijd en ruimte om te werken aan extra taken.