Een kind ziek melden

Ziekmeldingen of andere gegronde afwezigheid moeten ouders aan de schooladministratie  telefonisch (024-6452829) doorgeven. De leerkrachten worden dan op de hoogte gebracht.
Blijkt een kind afwezig zonder melding, dan wordt contact opgenomen met de ouders. Indien die niet aanwezig zijn (geen gehoor) worden zij zo spoedig mogelijk na terugkeer van het kind uitgenodigd voor een gesprek. Tevens wordt de afwezigheid doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.

Indien zieke kinderen niet op het thuisadres verzorgd worden, dient de school daarvan op de hoogte gebracht te worden