Eindtoets

Centrale Eindtoets

In april wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Zo gauw de uitslag met daarbij de toelichting bekend is, wordt die doorgegeven aan de ouders.
Wanneer de uitslag van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, gaan we in gesprek met de ouders en kan dit aanleiding geven tot een herziening van het advies.