Expressieve vaardigheden

Tot deze vakken rekenen wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie. Deze vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen de methode Blink en 123Zing. Wanneer mogelijk wordt het aanbod afgestemd op het thema waar de kinderen mee aan het werk zijn. In de bovenbouw worden activiteiten ook groepsoverstijgend (kinderen van verschillende groepen werken samen) aangeboden.
Daarnaast krijgen de groepen 4 en 5 les via Muziek in de klas(MIK), door een aparte muziekdocent.
Op school is een cultuurcoördinator aanwezig. Zij stuurt het cultuuraanbod op Het Zuiderpad aan. Voor cultuuraanbod kunnen wij o.a. een beroep doen op het Cultuurknooppunt. Deze verzorgt ieder schooljaar een aanbod bestaande uit toneel, en/of muziekvoorstellingen zijn. In plaats van voorstellingen kan er ook gekozen worden voor een cultuurproject.

Cultuurknooppunt
Samen met andere scholen in Wijchen doen wij mee aan het Kunstmenu. Dit houdt in dat de kinderen van Het Zuiderpad regelmatig in aanraking zullen komen met een of andere vorm van kunst, zoals beeldende kunst, muziek, audiovisuele kunst (film bijvoorbeeld) en drama. De kinderen zullen voorstellingen te zien krijgen en er zullen toepasselijke activiteiten in de klas gehouden worden. De bedoeling is dat de kinderen tijdens hun schoolloopbaan met alle vormen van kunst kennismaken.