Groepscontactouder

Groepscontactouder

Vooral in de onderbouw vinden leerkrachten het fijn om een aanspreekpunt onder ouders te hebben voor hand en spandiensten bij allerlei activiteiten. In de bovenbouw, waar de kinderen veel zelfstandiger zijn en veel meer zelf kunnen, is deze behoefte veel minder aanwezig. Leerkrachten kunnen zelf bepalen of ze willen werken met een klasse-ouder en  bespreken dit op de op de informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Groepscontactouders staan los van de oudervereniging. Het kan wel zijn dat het bestuur van de oudervereniging de hulp inroept van groepscontactouders.
De taken van de groepscontactouders staan direct in verband met de activiteiten in de groep. De belangrijkste taak is het mede organiseren van activiteiten in de groep.