Onderdeel van Kans & Kleur

Het bestuur van onze school

Alle basisscholen en de speciale school voor basisonderwijs in de gemeente Wijchen vallen onder de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

De stichting kent:
2 openbare scholen;
2 samenwerkingsscholen;
1 interconfessionele school;
7 katholieke scholen;
1 school voor openbaar en katholiek onderwijs;
1 school voor speciaal basisonderwijs.

Van deze 14 basisscholen zijn er twee, die Jenaplan onderwijs, respectievelijk Montessori onderwijs verzorgen.
Het bestuur van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur waarborgt dat het onderwijs op de scholen van de stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van de overheid.

De voorzitter van het College van Bestuur van de stichting is de heer Reint Bos

De missie van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

De Samenwerkingsstichting Kans en Kleur streeft er naar om vol vertrouwen en samen met andere betrokkenen bij te dragen aan de toekomst van allen die bij de stichting betrokken zijn.
Kans en Kleur doet dat, door zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aan te spreken en deze samen met hen tot ontwikkeling te brengen. Zo groeien de leerlingen op tot communicatief sturende volwassenen, die bijdragen aan cultuurbehoud, cultuurontwikkeling en cultuuroverdracht en daardoor aan de leefbaarheid van de maatschappij van morgen.

Onze missie is: Ieder kind zijn eigen kans. Elke school zijn eigen kleur.

zie de site van Kans & Kleur