Hoe worden ouders geinformeerd?

We houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van de gang van zaken op school. Dat doen we op de volgende manieren

  • Informatieavonden.
  • Deze website van het Zuiderpad.
  • De schoolgids op de website van Het Zuiderpad (Op aanvraag kunnen ouders een gedrukte versie krijgen).
  • Parro, een digitale applicatie waarmee ouders, groepsleerkrachten en directie met elkaar kunnen communiceren via digitale berichten.
    • Via Parro versturen leerkrachten specifieke berichten naar individuele ouders, of geroepsberichten bestemd voor ouders/verzorgers van de hele groep.
    • Via Parro worden ook schoolberichten verstuurd die bestemd zijn voor de ouders/verzorgers van de gehele school.
    • Via Parro wordt ook het Zuiderblad, een nieuwsblaadje met inhoudelijke en organisatorische berichtgeving, toegestuurd.