Hoofdluis

Hoofdluiscontrole

Na een vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Het is ook raadzaam om uw kind thuis geregeld te controleren op hoofdluis.

Wanneer u bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd, dan moet u het volgende ondernemen:

  • Starten met behandelen zie www.rivm.nl/onderwerpen/H/hoofdluis. (rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu)
  • Uw gezinsleden controleren en zo nodig ook behandelen.
  • Kleding en beddengoed wassen op 60°C.
  • Familieleden en ouders van vriendjes/vriendinnetjes waarschuwen.
  • School, BSO, peuterspeelzaal, clubjes etc. waarschuwen.

Indien er op school hoofdluizen en/of neten aangetroffen worden bij uw kind wordt u daar direct van op de hoogte gebracht.