ICT-vaardigheden

Het streven van de school is om digitale hulpmiddelen een duidelijke plaats te geven binnen onze manier van werken.

We denken daarbij aan:

  • Zoekmogelijkheden voor bijvoorbeeld een werkstuk of wereldoriëntatievakken.
  • Software voor individuele kinderen. Voor zowel in-oefening van lesstof, als voor verbredende, verrijkende activiteiten voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om dit te verwezenlijken wordt de kinderen geleerd om te gaan met het gebruik van de computer.
De school heeft de beschikking over een netwerk. In de groep en in de zelfstandig werkruimtes in de gang zijn computers beschikbaar voor de kinderen. Ook zijn er voldoende computers beschikbaar om aan een hele groep les te geven. De leerkracht gebruikt de computer in de groep om achtergrondinformatie te zoeken voor bij de lessen, om gegevens van kinderen binnen een leerlingvolgsysteem te verwerken en voor communicatie binnen en buiten de school.

In de groepen 1 t/m 8 wordt er gewerkt met digitale schoolborden. Het digitale schoolbord heeft zowel voor de leerkracht als voor de leerling diverse praktische mogelijkheden om het onderwijs te verrijken en te verlevendigen.