De inrichting van ons onderwijs

Bij de inrichting van ons onderwijs worden de leerlingen niet meer in vaste groepen ingedeeld, maar leerlingen van één leerjaar horen bij elkaar. Leerlingen zitten dan niet meer in 2 groepen zoals 4A en groep 4B, maar in één leerjaar 4.
Dit onderwijsmodel met leerjaren passen we vanaf schooljaar 2021-2022 toe voor de leerjaren 3 t/m 6. Rond de tweede helft van het schooljaar als de kleutergroepen voller worden, gaan ook groepjes oudste kleuters onder begeleiding spelend werken op het leerplein.