De inrichting van ons onderwijs

Bij de inrichting van ons onderwijs worden de leerlingen niet meer in vaste groepen ingedeeld, maar leerlingen van één leerjaar horen bij elkaar. Leerlingen zitten dan niet meer in 2 groepen zoals 4A en groep 4B, maar in één leerjaar 4.
Dit onderwijsmodel met leerjaren passen we vanaf schooljaar 2022-2023 toe voor de leerjaren 3 t/m 7.