Instructiegroepen

Er zijn veel verschillen tussen de manier waarop leerlingen leren. Sommige leerlingen hebben aan een enkele instructie voldoende, voor anderen moet de instructie in hele kleine stapjes aangeboden worden en voor sommige leerlingen moet een instructie vaak herhaald worden.  Er zijn leerlingen die aan een goed voorbeeld genoeg hebben, andere leerlingen hebben concreet materiaal nodig om de leerstof goed te begrijpen. (Vooral bij rekenen)

Sommigen leerlingen vervelen zich snel bij herhaald oefenen en hebben dat ook niet zo nodig, anderen moeten juist veel herhaald oefenen. Kortom er bestaan veel verschillen.

Om tegemoet te komen aan die verschillende manieren van leren hebben we de leerlingen voor een aantal vakken ingedeeld in instructiegroepen. In die instructiegroepen zitten zoveel mogelijk leerlingen uit één leerjaar bij elkaar, die dezelfde instructiebehoefte hebben.

Instructies worden niet aan alle leerlingen van hele leerjaar tegelijkertijd gegeven, maar aan een deel van de leerlingen uit een leerjaar. Per vakgebied is de indeling van de instructiegroepen anders.

Er wordt door leerkrachten een dag/weekplanning gemaakt van instructies voor de verschillende instructieniveaus.

Tijdens de instructies krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 6 wel hetzelfde leerdoel aangeboden, maar de manier van aanbieding per instructiegroep is anders.

Vanaf groep 7 en 8 gaan we ook verschil maken in het aanbod van de rekenstof per instructiegroep, omdat daar het niveauverschil erg uit elkaar gaat groeien.

Hetzelfde geldt voor het technisch lezen, ook daar worden de leerlingen momenteel al in leesgroepen ingedeeld waarbij de instructiegroepen zelfs kunnen bestaan uit leerlingen van verschillende leerjaren.