Kinderen die extra uitdaging nodig hebben – interne “plusklas”

Op Het Zuiderpad hebben wij  oog voor leerlingen die meer uitdaging en ander aanbod nodig hebben. Deze leerlingen gaan vlot door de leerstof van een leerjaar heen, hebben minder uitleg, herhaling en oefening nodig. De onderwijsbehoeften van deze leerlingen liggen op andere gebieden dan die van hun klasgenoten.

Voor hen is het belangrijk dat ze:

  • Aanvullend onderwijsaanbod krijgen
  • Uitdagend onderwijsaanbod krijgen, zodat hun motivatie stijgt
  • Leren leren, voelen en denken

Om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen krijgen de kinderen instructie op hun eigen niveau, werken ze in aangepaste vorm aan de leerstof (compacten) en krijgen daarnaast uitdagende taken (verrijking) waarmee ze vaardigheden leren als: fouten mogen maken, strategieën gebruiken, onderzoeksvaardigheden.

Deze leerstof verwerken zij op het leerplein, maar er zijn ook momenten waarop de plusleerkracht (talentbegeleider) samen met de kinderen werkt aan uitdagende opdrachten of projecten en leren de kinderen hoe ze moeten leren. Deze kinderen zitten in de plusklas van school (leerjaar 1 t/m 8) De talentbegeleider is ook degene die de leerkrachten adviseert over het aanbod in de groep en op het leerplein.