Leerlingen en groepsverdeling

Bij de start van schooljaar 2023-2024 heeft de school ongeveer 300 kinderen.
De groepen 1-2 zijn heterogeen samengesteld.
In de leerjaren 3 t/m 8 zitten de leerlingen van één leerjaar bij elkaar. Er wordt gewerkt met instructiegroepen en leerpleinen. Op de leerpleinen worden de leerlingen gecoacht om zelfstandig of door samen te werken hun werk te plannen en te maken.
Er zijn groeps-overstijgende activiteiten waarbij kinderen vanuit verschillende groepen met elkaar samen werken.
Jaarlijks wordt de groepsindeling vastgesteld in het formatieplan.

Groepsindeling schooljaar 2023-2024

Groep 1-2A:       Femke Postma

Groep 1-2B:       Daisy van Dijk (wordt vervangen door Daniek v/d Vliet)

Groep 1-2C:       Daniëlle Vos en Loes de Lange

Ondersteuning onderbouw: Ellie Felten


Leerjaar 3:          Els Kluver, Marianne Westerveld, Sharon de Bruijn (wordt vervangen door Nienke van Perlo) en Carry Cobussen

Leerjaar 4:          Helma Duighuisen en Anja Duffhues

Leerjaar 5:          Anneloes Boer en Jaclyn van Wilderen

Leerplein middenbouw: Susanne Hijmans, Hannie Segers, Bianca Tax en Marijn v/d Linden


Leerjaar 6:          Lincy van Nuland en Maressa Timmer

Leerjaar 7:           Stan Swartjes, Hilde Kling en Paul Schaminee

leerjaar 8: Saphira Samusamu en Lily Verbruggen

Leerplein bovenbouw: Susanne Hijmans, Paul Schaminee

Talentbegeleider:                          Bianca Tax