Leerlingenzorg

Het Zuiderpad wil een school zijn waar alle kinderen uit de wijk naar toe kunnen. Ook die kinderen die extra zorg nodig hebben. Er zijn helaas wel grenzen aan de zorg die we kunnen bieden. Hier beschrijven we de manier waarop wij inhoud geven aan passend onderwijs.
Passend onderwijs houdt in dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool moeten kunnen gaan. Daarvoor is er van alles geregeld binnen de samenwerkingsstichting van Kans & Kleur. Maar ook elke afzonderlijke school heeft daarvoor een zorgstructuur ingericht. Dit hebben we verwerkt in een stappenplan.

Het Zuiderpad heeft een intern begeleider die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg.