Levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit

Het Zuiderpad is een samenwerkingsschool voor primair onderwijs. De tweedeling die de laatste jaren in de samenleving steeds duidelijker wordt, is ook merkbaar in Wijchen-Zuid. Het Zuiderpad is toegankelijk voor alle kinderen en werkt juist aan cohesie binnen Wijchen-Zuid. Leerlingen van elke culturele en levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom op onze school. Dit maakt het op een vanzelfsprekende manier mogelijk om kinderen te leren met verschillen om te gaan en open te staan voor anderen.

Om inhoud en vorm te geven aan deze pluriformiteit, werken wij aan burgerschap en levensbeschouwelijke vorming, waarin aandacht wordt besteed aan religieuze en godsdienstige onderwerpen, verhalen en vieringen, geestelijke stromingen, waarden-oriëntatie, intercultureel onderwijs, filosoferen, beleven en verwonderen.

Samenwerken en verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander vormen de basis voor samenleven, je sociaal kunnen verhouden en begrip hebben van de inrichting van de maatschappij, zowel in ons eigen land als mondiaal. Het vraagt om ontwikkeling van burgerschap. Op Het Zuiderpad werken wij hieraan door de methodes ‘Goed Gedaan’ en ‘Blink’

Om samen te leven moet je je veilig voelen. Ons beleid ten aanzien van veiligheid hebben wij als Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geformuleerd en op school specifiek beschreven in het veiligheidsplan en het privacybeleid. We geven er invulling aan in de dagelijkse praktijk binnen de vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwelijke vorming en in de omgang met elkaar. Regelmatig worden onderdelen van het veiligheidsplan en privacybeleid besproken in het team.