Lezen

Binnen dit vakgebied onderscheiden we de volgende onderdelen :
aanvankelijk lezen / voortgezet technisch lezen / begrijpend en studerend lezen / leesbeleving.

Aanvankelijk lezen
We gebruiken hiervoor de methode ‘Lijn 3’ Van de kinderen die naar groep 3 gaan zijn er soms kinderen die al kunnen lezen. Kinderen die AVI M3 beheerst kunnen lezen en een zelfstandige werkhouding hebben krijgen de mogelijkheid om in een ander niveau van de methode in te stappen. Om tegemoet te komen aan, interesse en verschil in onderwijsbehoefte, wordt er gewerkt met thema’s, taalspelletjes, de lettertafel, letterboekjes, het taalkeuzebord.

Voortgezet technisch lezen
Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methodiek ‘List’
Kenmerken van een goede technische leesvaardigheid zijn accuratesse (correct lezen) en vlotheid (vlot lezen). Niet alleen correct maar ook vlot kunnen lezen is belangrijk voor begrijpend lezen. Vooral voor de zwakkere lezers blijft dit, zowel op woord- als op tekstniveau, een belangrijk onderwijsdoel.
LIST werkt vanuit het betrokkenheidperspectief van leerlingen. Het gaat erom dat kinderen gemotiveerde lezers worden. Lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier
Om voor elke leerling de vorderingen te meten wordt gebruik gemaakt van twee toetsen: de AVI-niveau toets en de Drie Minuten Toets (DMT).

Begrijpend en studerend lezen
Binnen dit vak onderdeel worden bepaalde technieken aangeleerd waardoor de kinderen in staat zijn teksten te doorzien, informatie er uit op te halen en deze voor eigen doeleinden te gebruiken. Hiervoor hanteren we vanaf groep 5 o.a. de methode “Nieuwsbegrip.” En laten we de begrijpend lezen techniek terugkomen tijdens de taallessen en de zaakvakken.