Locatie indeling

Lokaalindeling op hoofdlocatie Oudelaan, groep 1 t/m 5

Groep 1-2A: lokaal 17     Groep 1-2B: lokaal 14
Groep 1-2C: lokaal 11      Groep 1-2D lokaal 12
Groep 3A: lokaal 1            Groep 3B: lokaal 2
Groep 4A: lokaal 3           Groep 4B: lokaal 4
Groep 5A: lokaal 5           Groep 5B lokaal 7           Groep 5C: lokaal 6

Lokaalindeling op nevenlocatie Huissteden, groep 6 t/m 8
Groep 6A: lokaal 45        Groep 6B lokaal 46
Groep 7A: lokaal 44        Groep 7B lokaal 43
Groep 8A lokaal 71          Groep 8B lokaal 73   Extra lokaal voor 8A en 8B: lokaal 72 en 74
Plusklas lokaal 75