Locatie indeling

Lokaalindeling op hoofdlocatie Oudelaan, groep 1 t/m 6

Groep 1-2A: lokaal 17     Groep 1-2B: lokaal 14
Groep 1-2C: lokaal 11      Leerjaar 3: lokaal 12
Leerjaar 4: lokaal 3          Leerjaar 5: lokaal 4
Leerjaar 6: lokaal 5
Leerplein leerjaar 2-3-4:  lokaal 1 en 2
Leerplein leerjaar 5-6:      lokaal 6 en 7         

Lokaalindeling op locatie Huissteden, groep 7 en 8
Groep 7A: lokaal 43        Groep 7B lokaal 45
Extra lokaal voor 7A en 7B: lokaal 44 en 46
Groep 8A lokaal 73         Groep 8B lokaal 71
Extra lokaal voor 8A en 8B: lokaal 74 en 72