Locatie indeling

Lokaalindeling op hoofdlocatie Oudelaan, groep 1 t/m 6

Groep 1-2A: lokaal 17     Groep 1-2B: lokaal 14
Groep 1-2C: lokaal 11      Groep 1-2D: lokaal 10

Leerjaar 3: lokaal 12
Leerjaar 4: lokaal 3         

Leerjaar 5: lokaal 5
Leerjaar 6: lokaal 4


Leerplein leerjaar 2-3-4:  lokaal 1 en 2
Leerplein leerjaar 5-6:      lokaal 6 en 7         

Lokaalindeling op locatie Huissteden, groep 7 en 8
Leerjaar 7 lokaal 43 en 44

leerplein 7 en 8 lokaal 45 en 46
Groep 8A lokaal 73          Groep 8B lokaal 71
Extra lokaal voor 8A en 8B: lokaal 74 en 72