Locatie indeling

Lokaalindeling op hoofdlocatie Oudelaan, groep 1 t/m 5

Groep 1-2A: lokaal 17     Groep 1-2B: lokaal 14
Groep 1-2C: lokaal 11      Groep 1-2D lokaal 12
Groep 3A: lokaal 1            Groep 3B: lokaal 2
Groep 4A: lokaal 4           Groep 4B: lokaal 5
Groep 5A: lokaal 6           Groep 5B lokaal 7

Lokaalindeling op nevenlocatie Huissteden, groep 6 t/m 8
Groep 6A: lokaal 46        Groep 6B lokaal 45
Groep 7A: lokaal 44        Groep 7B lokaal 43
Groep 8A lokaal 73         Groep 8B lokaal 71   Extra lokaal voor 8A en 8B: lokaal 74 en 72
Plusklas lokaal 75