Meldcode

Per 1 januari 2012 is het verplicht voor alle instanties om de meldcode te hanteren. Ook onze school heeft een meldcode opgesteld.
Doel van de meldcode is om hulp en ondersteuning voor het gezin te realiseren.

Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt er gebruik gemaakt van een stappenplan.
Zorg om huiselijk geweld en kindermishandeling wordt altijd eerst met de ouders besproken, alvorens er met externe instanties wordt overlegd.
Naast de meldcode worden er indien nodig, kinderen geregistreerd in de VIR (verwijsindex www.verwijsindexgelderland.nl ). Dit is een landelijk computersysteem waarbij alle instellingen van Nederland zijn aangesloten.
Hierin kunnen wij registeren dat we zorgen hebben om een kind, niet wat onze zorgen zijn. Als andere organisaties zich ook zorgen maken, ontstaat er een match en wordt er contact opgenomen met elkaar.

Binnen de school is de Intern Begeleider bevoegd om in de VIR te registreren. Ook voert zij samen met de leerkracht de oudergesprekken en heeft indien nodig contact met externe instanties.