Melding GGD

De school is wettelijk verplicht om de volgende aandoeningen te melden bij de GGD:

  • diarree, als meer dan een derde deel van één groep in één week klachten heeft.
  • geelzucht, bij één geval.
  • huiduitslag (vlekjes, infectieziekte), als er binnen twee weken twee of meer gevallen in dezelfde groep zijn.
  • schurft, bij drie gevallen in dezelfde groep.
  • alle andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.De GGD zal na de melding de oorzaak onderzoeken en bekijken of er maatregelen nodig zijn die verspreiding tegengaan.
    U bent als ouder/verzorger verplicht om bovenstaande aandoeningen door te geven aan de school.