Mobiele telefoons

  • Het geniet de voorkeur dat er geen mobiele telefoon meegenomen worden naar school.
  • Bij het betreden van het schoolterrein zetten leerlingen hun mobiel uit.
  • In de klas worden meegebrachte telefoons op een centrale plek bij de leerkracht ingeleverd.
  • In overleg met de directie kan daarvan in bijzondere omstandigheden afgeweken worden.