Vakanties en vrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/n 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2020-2021 is als volgt:

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
2e paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

extra vrije dagen
  • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  maandag 21 sept, donderdag 8 okt,   woensdag 18 nov,  donderdag 14 jan,   woensdag 3 maart,   vrijdag 2 april,  dinsdag 22 juni,   vrijdag 16 juli.
  • Vrije dag voor groep 1-2:  vrijdag 4 sept,   vrijdag 16 okt,   vrijdag 13 nov,  vrijdag 18 dec,   vrijdag 29 jan,   vrijdag 12 maart,   vrijdag 4 juni,   vrijdag 2 juli.

Dit is een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2020-2021. Als u hier klikt kunt u het in een jaaroverzicht zien.

Het vakantierooster voor 2021-2022 is als volgt:

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2020 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
2e paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022