Vakanties en vrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/n 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2021-2022 is als volgt:

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
2e paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022

extra vrije dagen
  • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  maandag 20 sept,  dinsdag 19 okt,   woensdag 17 nov,  dinsdag 15 maart,   vrijdag 15 april,   woensdag 22 juni,   vrijdag 15 juli.
  • Vrije dag voor groep 1-2:  vrijdag 10 sept,   vrijdag  8 okt,   vrijdag 26 nov,  vrijdag 24 dec,   vrijdag 28 jan,   vrijdag 18 februari,  vrijdag 25 maart,   vrijdag 1 juli.

Dit is een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2021-2022. Als u hier klikt kunt u het in een jaaroverzicht zien.

Het vakantierooster voor 2022-2023 is als volgt:

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023