Vakanties en vrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/m 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2023-2024 is als volgt:

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

extra vrije dagen
 • Vrije dag voor groep 1-2 en leerjaar 3 t/m 8:
 • maandag 18 september, woensdag 6 december, maandag 26 februari, vrijdag 29 maart, dinsdag 16 april, donderdag 13 juni, vrijdag 5 juli.
 • Vrijde dag voor groep 1-2 en leerjaar 1 t/m 7:
 • Woensdag 4 oktober
 • Vrije dag voor leerjaar 8:
 • Donderdag 5 oktober
 • Vrije middag (vanaf 12 uur) groep 1-2 en leerjaar 3 t/m 8:
 • Woensdag 15 november, vrijdag 22 december, vrijdag 9 feb,
 • Vrije dag voor groep 1-2:
 • vrijdag 8 september, vrijdag 29 september, Vrijdag 3 november, vrijdag 1 december, vrijdag 26 januari, vrijdag 8 maart, vrijdag 31 mei, vrijdag 28 juni
 • Extra informatie: De medewerkersdag van Kans&Kleur valt dit schooljaar op 4 oktober. Normaal gesproken was dit altijd op kermismaandag. Omdat sommige ouders hier misschien al rekening mee gehouden hebben, hebben we zelf een studiedag op deze maandag ingepland. Vanaf het schooljaar 24/25 zal deze dag niet standaard een studiedag zijn. Het schoolkamp van leerjaar 8 zal volgend jaar in het begin van het schooljaar zijn, namelijk op 2, 3 en 4 oktober (twee nachten). Dit was al vastgelegd voordat de medewerkersdag van Kans&Kleur bekend was. Dit betekent dat de leerlingen van leerjaar 8 niet op 4 oktober, maar op 5 oktober een dag vrij zijn.

Het vakantierooster voor 2024-2025 is als volgt:

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 3 maart t/m 7 maart 2025
Meivakantie: 21 april t/m 2 mei 2025
Tweede Pinksterdag: 9 juni 2025
Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus 2025