Vakanties en vrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/n 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2019-2020 is als volgt:

 • Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Carnavalsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
 • 2e paasdag: 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
 • Hemelvaartsvakantie’: 21 en 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
 • Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2019
extra vrije dagen
 • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  donderdag 5 sept,   maandag 16 sept,
  vrijdag 6 dec,   dinsdag 14 jan,   woensdag 4 maart,   vrijdag 10 april,
  woensdag 24 juni,  vrijdag 10 juli.
 • Vrije dag voor groep 1-2:  vrijdag 30 aug,   vrijdag 11 okt,   vrijdag 22 nov,
  vrijdag 20 dec,   vrijdag 24 jan,   vrijdag 14 febr,   vrijdag 20 maart,   vrijdag 19 juni.

Dit is een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020. Als u hier klikt kunt u het in een jaaroverzicht zien.

Het vakantierooster voor 2020-2021 is als volgt:

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2018 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
2e paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

extra vrije dagen
 • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  maandag 21 sept, donderdag 8 okt,   woensdag 18 nov,  donderdag 14 jan,   woensdag 3 maart,   vrijdag 2 april,  dinsdag 22 juni,   vrijdag 16 juli.
 • Vrije dag voor groep 1-2:  vrijdag 4 sept,   vrijdag 16 okt,   vrijdag 13 nov,  vrijdag 18 dec,   vrijdag 29 jan,   vrijdag 12 maart,   vrijdag 4 juni,   vrijdag 2 juli.

Dit is een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2020-2021. Als u hier klikt kunt u het in een jaaroverzicht zien.