Vakanties en vrije dagen

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/m 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2022-2023 is als volgt:

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

extra vrije dagen
  • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  maandag 19 sept,  woensdag 19 okt,   dinsdag 6 dec,  vrijdag 7 april,   donderdag 22 juni,   vrijdag 14 juli.
  • Vrije middag (vanaf 12 uur) groep 1 t/m 8: vrijdag 23 dec (gr. 1-2 is gehele dag al vrij), vrijdag 17 feb, donderdag 2 maart
  • Vrije dag voor groep 1-2:  vrijdag 9 sept,   vrijdag  7 okt,   vrijdag 11 nov,  vrijdag 2 dec,  vrijdag 23 dec, vrijdag 27 jan, vrijdag 17 maart, vrijdag 16 juni.

Het vakantierooster voor 2023-2024 is als volgt:

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
2e paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024