Verlof op grond van gewichtige omstandigheden

Verlof mogelijk

Het kan voorkomen dat er externe omstandigheden zijn, buiten de wil van u als ouders/verzorgers, waardoor uw kind verhinderd is de school te bezoeken.

Omstandigheden voor extra verlof om speciale redenen:

 • Verhuizing: max. 1 dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3egraad binnen de woonplaats: max. 1 dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad buiten de woonplaats: max. 2 dagen
 • Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar: max. 1 dag.
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad; periode in overleg met de schooldirectie.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad: max. 5 dagen
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad: max. 2 dagen
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 3e- en 4e graad: max. 1 dag
 • Andere belangrijke redenen worden beoordeeld door de schooldirectie, maar geen vakantieverlof: max. 10 dagen.

Verlof niet mogelijk

Voorbeelden van omstandigheden die niet gewichtig zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding.
 • Vakantie door gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren i.v.m. (verkeers-)drukte.
 • Vakantie omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd topsport.