omstandigheden waarvoor geen extra verlof wordt verleend

Voorbeelden

van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
  • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
  • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
  • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd topsport.

Als het om een periode van langer dan 10 dagen gaat, wordt de aanvraag sowieso voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.