Ongeoorloofd verzuim

Bij het vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim wordt de afdeling leerplichtzaken van de gemeente Wijchen ingelicht.
Regelmatig vindt er controle plaats door een van de leerplichtambtenaren als kinderen afwezig zijn.

Als ongeoorloofd schoolverzuim wordt geconstateerd, is een boete het gevolg.

Mocht bij een inspectiebezoek blijken dat de school onterecht verlof heeft toegekend dan kan de school ook een boete opgelegd krijgen.