Onderwijs

Visie en Missie van Het Zuiderpad op onderwijs

Samen leren in een veilige uitdagende omgeving’ 

Onze missie, het hogere doel geeft kernachtig onze totale visie weer.
Het Zuiderpad wil een school zijn waar ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en talenten zich kan ontwikkelen in samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaar, waarbij zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid, zorg en veiligheid belangrijke kernwaarden zijn.

De naam Samenwerkingsschool Het Zuiderpad draagt ons hoger doel in zich. Het geeft aan dat je gezamenlijk op weg bent.

Onze visie is richtinggevend voor de totale inrichting van onze schoolorganisatie. Hiermee bedoelen we de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten, de inrichting van het personeelsbeleid, financiën en samenwerking met ouders en andere maatschappelijke partners. Transparantie zowel intern als extern zijn hierbij voorwaarde.

Lees hier meer over onze missie en visie