Oudergesprekken

Oudergesprekken
Een oudergesprek is een belangrijk moment waarop wij met u over (en soms ook met) uw kind in gesprek gaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat bij elk gespreksmoment minimaal één maar bij voorkeur beide ouders met de leerkracht ervaringen uitwisselen. Hieronder vindt u de geplande gesprekken. Uiteraard kunnen gesprekken over het welzijn of de ontwikkeling van uw kind ook gedurende het schooljaar plaatsvinden. Dit kan op initiatief van de leerkracht of van u als ouder.

Leerjaren 1 t/m 7

  • November: Oudergesprek
  • Februari: Oudergesprek (voor gr. 7 bespreking uitstroomperspectief vervolgonderwijs, samen met het kind)
  • Juni: Oudergesprek (voor gr. 6 bespreking uitstroomperspectief vervolgonderwijs)

Leerjaar 8

  • November: Oudergesprek
  • Januari: Adviesgesprek in bijzijn van het kind