oudergesprekken

Oudergesprekken
Een oudergesprek is een belangrijk moment waarop wij met u over (en soms ook met) uw kind in gesprek gaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat bij elk gespreksmoment minimaal één maar bij voorkeur beide ouders met de leerkracht ervaringen uitwisselen.

Groepen 1 t/m 7

  • November: Oudergesprek
  • Februari: Oudergesprek
  • Juni: Oudergesprek
    NB: Bij het gesprek in juni in groep 6 en 7 bespreken wij de wederzijdse verwachting voor het voortgezet onderwijs.

Groep 8

  • November: Oudergesprek
  • Januari: Adviesgesprek in bijzijn van het kind