Medicijngebruik en medische handelingen

De school krijgt in de dagelijkse praktijk steeds vaker te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. Het komt voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen moeten innemen. Het is belangrijk dat er goede afspraken tussen ouders/verzorgers en de school zijn, daarom is er een medicijnbeleid gemaakt.

Via het Formulier medicijngebruik kunnen ouders en/of verzorgers de school melden dat medicijngebruik van hun kind tijdens schooltijd noodzakelijk is.
Op dit formulier staan ook nog enkele regels omtrent het toedienen van medicijnen. Wij verzoeken u het formulier te downloaden, printen en ingevuld aan de school te sturen of langs te brengen. U kunt natuurlijk ook een exemplaar op school komen ophalen.  Download formulier medicijngebruik

Er worden geen medicijnen verstrekt zonder toestemmingsformulier!

Uitganspunten medicijnbeleid

  • Het verantwoord omgaan met medicijnen is voor alle betrokkenen van belang.
  • De verantwoordelijkheid van medicijngebruik ligt primair bij ouders en/of verzorgers.
  • Kinderen die medicijnen gebruiken, dienen een zo normaal mogelijk schoolleven te leiden.
  • Onder medicijnen worden zowel door een arts voorgeschreven geneesmiddelen, als paracetamol of aspirine verstaan.