Het Zuiderpad als school voor uw kind

Wij ontvangen de aanmelding van uw kind graag zo vroeg mogelijk en uiterlijk op het moment dat uw kind de leeftijd van 3 jaar en zes maanden bereikt.

Kennismakingsgesprek

Overweegt u Het Zuiderpad als school voor uw kind? Stuur ons een mail met de gegevens van uw kind en uw telefoonnummer. Wij nemen contact met u op voor een afspraak. Onder schooltijd ontvangen we u dan om kennis te maken, sfeer te proeven en te bespreken hoe wij over onderwijs denken.
U kunt eventueel het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld meenemen naar het gesprek.

Inschrijfformulier

Op het inschrijfformulier (onderaan bij “download”) vragen wij gegevens over uw kind, de ouders, verzorgers, voogden, de huisarts en de tandarts. Ook willen we graag informatie over de vorige school, de speelzaal of het kinderdagverblijf.
Wij verzoeken u het formulier te downloaden, printen en volledig ingevuld aan de school te zenden. Wij ontvangen bij voorkeur een gescand exemplaar per mail (zuiderpad@kansenkleur.nl).
Opsturen per post (Postbus 181, 6600 AD Wijchen) of langs brengen op locatie Oudelaan 21-02, 6605 SG Wijchen is ook mogelijk.
Natuurlijk kunt u een papieren versie van het aanmeldingsformulier op school ophalen.

Publicaties

Bij het informeren van ouders/verzorgers over onze activiteiten, maken we gebruik van een schoolgids, de homepagina van deze website, en een digitale nieuwsbrief ‘Het Zuiderblad’, dat u éénmaal in de twee weken wordt toegestuurd. Daarnaast gebruiken we een communicatie-app

Via de communicatie-app hebt u rechtstreeks contact met de school en betrokkenen van de groep van uw kind. Kik  hier voor meer informatie over deze app.

Wij gaan terughoudend om met foto’s van kinderen. Om ouders toch op de hoogte te houden van schoolactiviteiten gebruiken we soms foto’s. Om deze te mogen gebruiken hebben we u toestemming nodig voor. Via de app wordt u daarom gevraagd