Overgang Basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs

Voorlichting
De kinderen van groep 8 worden gedurende het hele schooljaar voorbereid op het voortgezet onderwijs. Belangrijk hierbij is dat zij zicht krijgen op de elementen die hun succes binnen dat voortgezet onderwijs kunnen bepalen: hun capaciteiten, hun interesses en hun inzet. Daarnaast wordt hen de structuur van dat voortgezet onderwijs duidelijk gemaakt.

De ouders krijgen in de loop van de laatste 2 schooljaren op het Zuiderpad informatie over het voortgezet onderwijs aangereikt.

  • In september is er voor de ouders een informatieavond waarop de structuur van het voortgezet onderwijs wordt doorgelicht. Daar wordt ook informatie gegeven over de procedures rondom verwijzing en aanmelding.
  • Eind januari en begin februari, zijn de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs.