Procedure

Het Zuiderpad neemt een aantal stappen om tot een gedegen advies voor het voortgezet onderwijs te komen:

  • In groep 6 worden verwachtingen ten aanzien van het vervolgonderwijs uitgesproken.
  • In groep 7 wordt een prognose gegeven en volgt informatie over diverse vormen van voortgezet onderwijs.
  • In december/januari groep 8 volgt het definitieve advies.
    De advisering is gebaseerd op veelal jarenlange ervaring met het kind en onze leerlingenregistratie waarin het ontwikkelingsproces van het kind gedurende zijn / haar hele schoolloopbaan is vastgelegd. Het advies wordt besproken met het kind en zijn of haar ouders.
  • Voor 1 maart moet uw kind op een school voor voortgezet onderwijs opgegeven zijn.
  • Eind januari, begin februari vullen de leerkrachten van groep 8 per kind een onderwijskundig rapport in. Daarop noteert de leerkracht de gegevens van de kinderen, hun resultaten, inzicht, inzet etc. en gegevens vanuit ons eigen leerlingvolgsysteem. Op grond van deze formulieren en zo nodig aanvullende informatie van de leerkracht of IBer bepalen de scholen voor voortgezet onderwijs of kinderen worden toegelaten.
  • Na deze fase volgen er intakegesprekken tussen de diverse scholen voor voortgezet onderwijs en het Zuiderpad. Hierin worden de kinderen besproken die het komend schooljaar naar de betrokken school voor voortgezet onderwijs gaan. Op die manier geven we de scholen een goede basis om de kinderen te begeleiden