Rapportage

De kinderen van groep 1-2 krijgen jaarlijks een verslag mee. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in februari en juni een rapport.
In het najaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek bij de leerkracht over hun kind. De nadruk ligt hierbij met name op bijzonderheden ten aanzien van de overgang en de start in de nieuwe groep.
Er worden dan nog geen ontwikkelingsvoortgang gegeven; daarvoor achten we de periode ( augustus-november) te kort