Rekenen

In de groepen 1 en 2 werken we vanuit de thematische methode ‘Onderbouwd’.

Voor rekenen in de groepen 3 t/m 8 hanteren we de methode “Rekenrijk.” Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode. Uitgangspunt van de methode is leren op basis van begrip.

De methode werkt met twee wekelijkse blokken waarna er een toets volgt. Elk blok kent ‘leerkrachtgebonden lessen’, waarbij de leerkracht samen met de leerlingen naar oplossingen zoekt voor gestelde problemen. Naast deze lessen zijn er ook zelfstandig werken lessen, waarin de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Deze methode sluit aan bij onze visie op zelfstandig werken en besteedt aandacht aan het automatiseren van rekenkundige vaardigheden.