Resultaten afgelopen jaren

Hieronder geven wij u een overzicht van de eindopbrengsten van de afgelopen drie jaar. Schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets gemaakt.

De inspectie kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen 3 schooljaren. Tot 2020 keek men naar het schoolgemiddelde en werd er een ondergrens vastgesteld.
Vanaf 2021 wordt er naar percentages van het fundamenteel en streefniveau vastgesteld.
Het Zuiderpad zit zowel voor het fundamenteel als streefniveau ruim boven de grens die de inspectie stelt.

Het Zuiderpad maakt gebruik van de iep toets

Percentage leerlingen dat het fundamenteel niveau (1F) heeft gehaald

Jaar Aantal leerlingen schoolweging Begrijpend lezen 1F Taalverzorging

1F

Rekenen

1F

gemiddeld Inspectienorm
2019 66 30,26 98,5% 95,5% 92,4% 95,5% 85%
2020 geen toets i.v.m. Corona 59 29,96
2021 46 29,6 100% 84,8% 76,1% 87% 85%
Gemiddeld over afgelopen 3 jaren 92% 85%

Percentage leerlingen dat het streefniveau (2F /1S) heeft gehaald

Jaar Aantal leerlingen schoolweging Begrijpend lezen 2F Taalverzorging

2F

Rekenen

1S

gemiddeld Inspectienorm
2019 66 30,26 78,8% 48,5% 40,9% 56,1% 47,2%
2020 geen toets i.v.m. Corona
2021 46 29,6 82,6% 39,1% 34,8% 52,2% 49%
Gemiddeld over afgelopen 3 jaren 54,5% 49%

 

I