Brede school

Een Brede school is:

Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen, die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel is maximale ontwikkelingskansen voor álle wijkbewoners, dus ook alle kinderen en jongeren uit de wijk.

Hoe ziet dat eruit op Het Zuiderpad?

Samen met de organisaties van Meer Voor Mekaar en De Eerste Stap, wijkvereniging Wijchen-Zuid, het winkelcentrum en natuurlijk de buurtbewoners vormen wij Brede school Zuiderpoort.

Er worden regelmatig naschoolse activiteiten voor kinderen en of ouders georganiseerd. Via Het Zuiderblad wordt deze informatie verstrekt. Ook komt er één keer per jaar in januari een boekje van Sjors Sportief & Creatief uit waarin een divers aanbod van sportieve en creatieve activiteiten staat waarop de kinderen zich via de website www.sjorssportief.nl kunnen inschrijven.

Momenteel is de ontwikkeling van het ‘Hart van Zuid’ onze prioriteit. Verschillende partners zoals  de gemeente, de woningbouwvereniging, de wijkvereniging, de eerste Stap, ZZG en Kans & Kleur willen de wijk een flinke positieve ontwikkeling laten doormaken, rekening houdend met de bewoners. Wat dat voor de brede school gaat betekenen is nog onduidelijk, maar we denken daar actief in mee.