Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leerkrachten, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. De onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen.

Omdat het Zuiderpad als gloednieuwe school nog geen geschiedenis heeft met de inspectie, kunnen we momenteel alleen verwijzen naar de rapporten van de onderwijsinspectie vanuit de oude situatie toen de Boskriek en ‘t Palet nog autonoom waren.

Het resultaat van de laatste bezoeken aan beide scholen heeft de onderwijsinspectie geoordeeld dat de kwaliteit op beide scholen voldoende is. Rapport Boskriek. en Rapport ‘t Palet .