Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leerkrachten, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. De onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen.