Scholen op de kaart

Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u kwalitatieve en kwantitatieve informatie over Het Zuiderpad. Op deze site is het ook mogelijk een vergelijking tussen scholen te maken. Handig wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind!
Bekijk de informatie over Het Zuiderpad op scholen op de kaart.