Schoolfotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Deze maakt zowel individuele als groepsfoto’s. De organisatie hiervan ligt bij de Oudervereniging. Ouders krijgen hierover tijdig bericht.