Schoolfotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Deze maakt groepsfoto’s van ieder leerjaar. Alle kinderen krijgen deze groepsfoto mee naar huis. De kosten hiervoor draagt de school. Er is voor gekozen om geen individuele foto’s meer te maken.