Schooltijden

5 gelijke dagen
Het Zuiderpad heeft een 5 gelijke dagen rooster. Dat houdt in dat alle dagen dezelfde lestijd hebben.
Omdat we twee locatie hebben en ouders de gelegenheid willen geven hun kinderen naar twee locaties te brengen hebben beide locaties een verschillende begin- en eindtijd.

IVM CORONA ZIJN ER TIJDELIJK ANDERE BEGIN- EN EINDTIJDEN

Locatie Oude Laan: inloop 8.20 uur, school begint om 8.25 uur, school is uit om 13.55 uur
Locatie Huissteden inloop 8.25 uur, school begint om 8.30 uur. School is uit om 14.00 uur.

In de ochtend is er voor de groepen 3 t/m 8 om 10.15 uur uur een speelkwartier, voor of na die tijd is er gelegenheid voor een tussendoortje.
’s Middags is er speelkwartier voor de groepen 3 t/m 8 om 12.15 speelpauze uur met daarvoor de lunch.

De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen tot aan de klas gebracht worden. We verwachten dat de kinderen vanaf groep 4 zelfstandig de school in kunnen komen.