Schooltijden

5 gelijke dagen
Het Zuiderpad heeft een 5 gelijke dagen rooster. Dat houdt in dat alle dagen dezelfde lestijd hebben. Alle kinderen gaan van 8.30u tot 14.00u naar school.

Op de locatie Oudelaan zijn de kinderen vanaf 8.20u welkom op het schoolplein. De leerkrachten zijn dan ook buiten op het plein aanwezig. Om 8.25u nemen de leerkrachten de leerlingen mee naar binnen. Om 8.30u starten de leerkrachten met de les.

Op de locatie Huissteden mogen de kinderen om 8.20u zelfstandig naar binnen. Om 8.25u moeten alle kinderen naar binnen, zodat ook daar de leerkrachten om 8.30u met de les kunnen beginnen.