Natuurbeleving

Schooltuin
Het Zuiderpad heeft op locatie Oudelaan een schooltuin.
Hierdoor doen kinderen direct ervaringen op met de natuur, zoals planten en oogsten. Samen met vrijwilligers houden de kinderen de tuin onkruidvrij en verwerken de oogst. De tuin bevat fruit, groenten, bloemen en kruiden. Gelukkig hebben we tot nu toe nog steeds enthousiaste en kundige ouders / vrijwilligers gehad, die het voortbestaan van de schooltuin hebben gewaarborgd. Zij hebben ook meegeholpen en adviezen gegeven voor het ontwikkelen van de schooltuin.

IVN Natuurexcursies
Iedere groep gaat twee keer per jaar op natuurexcursie. Dit gebeurt een keer in het najaar en een keer in het voorjaar. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen om leren gaan met de natuur. Tijdens deze excursies ontwikkelen de kinderen vaardigheden als: onderzoekend vermogen, ordenen, communiceren. Ze leren bloemen en planten kennen, gaan naar de moestuin, de imker en bezoeken een melkveehouderij

Extra handen zijn zowel voor de schooltuin als voor de excursies altijd welkom!