Schrijven

We hanteren vanaf groep 4 de methode “Pennestreken.”
De groepen 3 gebruiken de methode Klinkers, die langzamerhand in de gehele school ingevoerd wordt.
In groep 1-2 wordt schrijfdans gebruikt om de motorische vaardigheden van kleuters te ontwikkelen.
Bij schrijven zijn jaardoelen vastgesteld. (Zoals groep 3 letters en cijfers, groep 5 hoofdletters). In de groepen 7 t/m 8 ligt het accent op een verzorgd handschrift.