Schrijven

Schrijfonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 5 gegeven met behulp van de methode ‘Klinkers’.
In groep 1-2 wordt schrijfdans gebruikt om de motorische vaardigheden van kleuters te ontwikkelen.
Bij schrijven zijn jaardoelen vastgesteld. (Zoals groep 3 letters en cijfers, groep 5 hoofdletters). In de groepen 7 t/m 8 ligt het accent op een verzorgd handschrift.