Sociale veiligheid

De sociale veiligheid kenmerkt zich door de preventieve aanpak gericht op de bevordering van positief sociaal gedrag en sociale competenties. Op onze school gebruiken wij hiervoor de methode ‘Goed gedaan’.

Daarnaast hanteren we een omgangsprotocol (ook wel pestprotocol) genoemd.