Sponsoring

Het doel is om middelen te verwerven (geld of in natura) om zaken of activiteiten te kunnen realiseren die niet het primaire onderwijsproces betreffen, maar die wij als school nodig dan wel wenselijk vinden en waarvoor binnen het reguliere schoolbudget geen ruimte is. Er zijn wel voorwaarden voor sponsoring, reclame-uitingen gericht om het gedrag van kinderen te beïnvloeden zijn niet toegestaan.