Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar

logopedie

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten.

Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met de JGZ/GGD op.